Hotline: 0969 788 668

may vali

 • Vali du lịch VL VDL1250

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 32 x 24 x 45 cm

  Trọng lượng: ~2.5kg

  Thể tích: 37 L

  Số bánh xe: 2

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL1850

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 36 x 55 x 26 cm

  Trọng lượng: ~2.5kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL1860

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 36 x 55 x 26 cm

  Trọng lượng: ~2.5kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL1960

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 67 x 46 x 26 cm

  Trọng lượng: ~3,2kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL2000

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 49 x 30 x 72 cm

  Trọng lượng: ~6kg

  Thể tích: 100l

  Số bánh xe: 2

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL2385

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 40 x 65 x 28 cm

  Trọng lượng: ~2.5kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL2730

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 68 x 47 x 27 cm

  Trọng lượng: ~3,2kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL626

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 47 x 33 x 23 cm

  Trọng lượng: ~2,2kg

  Số bánh xe: 2

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL686

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 47 x 33 x 23 cm

  Trọng lượng: ~2,2kg

  Số bánh xe: 2

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL801

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 35 x 25 x 55 cm

  Trọng lượng: ~2.9kg

  Số bánh xe: 2

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL802

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 45 x 22 x 40 cm

  Trọng lượng: ~2.2kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90

 • Vali du lịch VL VDL887

  Chất liệu: Nylon, polyester, PE, EVA

  Kích thước: 42 x 38 x 23cm

  Trọng lượng: ~2.5kg

  Số bánh xe: 4

  Liên hệ với Việt Lâm để được tư vấn chọn và thiết kế mẫu phù hợp nhất:

  Hotline: 0969.788.668 – 0916.8778.90